18. mars, 2020  |  Skriven av Jessica Kamph, delägare & VD

Fråga experten: April 2020

Vad innebär det att Spanien satts i karantän på grund av coronaviruset? Vad får man göra och vad får man inte göra? 


Den spanska regeringen utlyste den 14 mars ett nationellt nödläge, estado de alarma, enligt artikel 116 i den spanska grundlagen och lagen Ley Orgánica 4/1981, av den 1 juni. Estado de alarma är den lindrigare av de tre former av undantagstillstånd som finns i spansk lag och innebär att statsmakten tillfälligt kan införa restriktioner mot medborgarnas friheter och rättigheter.

Nödläget innebär att alla civila myndigheter i hela landet samt poliser och andra tjänstemän och övriga som arbetar på lokala och regionala myndigheter numera lyder under den statliga regeringen. 

De inskränkningar som kommer gälla beskrivs i det dekret som publicerades i den statliga bulletinen på kvällen den 14 mars och gäller med omedelbar verkan. Nödläget gäller under 15 dagar men det finns möjlighet att det förlängs ytterligare. 

De begräsningar som framförallt påverkar alla medborgare är de inskränkningar som gäller för människors fria rörlighet. Under det nationella nödläget får människor endast cirkulera på allmän väg för att:

a)    inhandla mat, medicin och förnödenheter

b)    uppsöka sjukvård 

c)     åka till arbetet 

d)    återvända till bostaden

e)    ta hand om och vårda äldre, minderåriga eller personer med handikapp eller särskilda behov 

f)      åka till bank eller försäkringskontor 

g)    force mayor eller nödsituation 

h)    annan likartad aktivitet skall göras individuellt, om man inte ledsagar person med handikapp eller har annan giltig anledning. 

Även om formuleringen i dekretet är något otydlig, har tolkningen gjorts på så sätt att alla ovan aktiviteter, inte bara de under punkt h) måste göras ensam, man får alltså inte åka flera personer i samma bil eller gå ut tillsammans. 

Personer har rätt att cirkulera på allmän väg i privat fordon för de aktiviteter som anges ovan samt för att tanka på bensinstation. Vid samtliga resor måste man ta i beaktande de skyldigheter och rekommendationer som hälsovårdsmyndigheten meddelar. Inrikesministern har rätt att stänga av vägar om så behövs och polisen kan stoppa dig för att kontrollera att du inte reser av annan anledning än de tillåtna. Böter kan utgå om du bryter mot restriktionerna. 

Skolor och undervisning på samtliga nivåer ställs in, men ska när så är möjligt ges på distans.  

Alla affärer och lokaler inom detaljhandeln ska hållas stängda, med undantag för sådan som säljer mat och dryck samt förnödenheter, apotek, läkare, optiker, hygienartiklar, press och pappershandel, bensinstationer, tobaksaffärer, telekommunikationer, försäljning av djurmat, handel på internet, telefon och distans, kemtvätt och tvätteri.  

Särskilda restriktioner gäller för att vistas i de butiker och lokaler som får hålla öppet och ingen förtäring får ske i lokalerna. Säkerhetsåtgärder ska vidtas för att hålla ett avstånd på minst en meter mellan varje person. 

Alla muser, bibliotek, teatrar, nöjesanläggningar, bio, gym, idrottsanläggningar m.m. stängs helt, likaså restauranger, barer och caféer. Restaurangerna som har hemkörning eller take away får hålla öppet men ingen servering får ske. Till dekretet bifogas en lista över de aktiviteter och företag som måste stänga. Det gäller framförallt platser där mycket folk samlas. 

Lokala kommunala transportmedel kommer att fortsätta att fungera, men alla färdmedel för längre resor ska kraftigt reduceras. Det finns i skrivandets stund (15 mars) inga flygförbud eller liknande, men läget kan ändras. 

Staten kommer också att utföra åtgärder för att hjälpa sjukvårdssektorn samt göra allt för att se till att behov av förnödenheter uppfylls. 

Alla tidsfrister inför domstol och andra myndighetsärenden ställs in tillsvidare likaså preskriptionsfrister.

Jessica Kamph, delägare & VD

OBS! Denna artikel är författad den 15 mars och eftersom situationen ändras kontinuerligt kan vissa förutsättningar har modifierats när den publiceras. 


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Senaste nyheterna

Spanien inför ny medborgarlön

Miljontals spanjorer har ekonomiska problem

Obligatoriskt att bära munskydd

Hotell Hilton redo att öppnas

Lättnader i Spanien: Málaga jublar i Fas 1

Costa del Sol hoppas på den spanska turismen

Läs också

Costa del Sol siktar på Fas 2

Skriven av En Sueco

Turistsäsongen börjar redan i slutet av juni

Spanien inför ny medborgarlön

Drömmen om att flytta till Spanien!

Tydligare regler kring språkbruk på casino

Miljontals spanjorer har ekonomiska problem

Obligatoriskt att bära munskydd

Annons

Läs också

Munskydd blir obligatoriskt

Skriven av En Sueco

EU vill öppna Europa med gemensam plan

Skriven av En Sueco

Lättnader i Spanien: Hela Costa del Sol kan komma att fortsätta till Fas 1

Skriven av En Sueco

Fler har behov av nödhjälp

Skriven av En Sueco

Lättnader i Spanien: Málaga kan få komma i Fas 1 på måndag

Skriven av En Sueco

Vaccin på gång

Skriven av En Sueco

Karantän för alla inresande till Spanien

Skriven av En Sueco

Lättnader i Spanien:

Skriven av En Sueco