Rulla ner för att komma till En Sueco
Stäng annonsen
3. januari, 2020  |  Skriven av Jessica Kamph, delägare & VD, Gonvel & Kamph, Skatt & Juridik

FRÅGA EXPERTEN: Är uthyrning till personer under 30 år skattefri?

Jag läste i En Sueco att uthyrning till person under 30 år är skattefri.

https://ensueco.com/juridik-finans/3567-hur-beskattas-uthyrning-av-din-bostad

Stämmer detta? Kan personen vara svensk, eller måste denne vara spansk?

Hur länge måste man skriva kontrakt? Kan man läsa detta på skattemyndighetens hemsida?

Hej och tack för din fråga. Den regel du hänvisar till gällde tidigare när residenta, alltså personer med skatterättslig hemvist i Spanien, hyrde ut på långtid. Det skedde en lagändring år 2015 och genom denna ändring togs möjligheten till 100 % skattelättnad för uthyrning till personer mellan 18-30 år bort. Uthyrningen är sålunda inte längre skattefri. 

Regeln att residenta som deklarerar uthyrning i sin årliga inkomstdeklaration endast behöver beskatta 40 % av hyresintäkterna kvarstår. Kravet är att uthyrningen sker på långtid och som permanentbostad för hyresgästen, men hyresgästens ålder spelar ingen roll. Avdraget beräknas på nettoinkomsten, d.v.s. vinsten efter att alla avdragsgilla kostnader har dragits av. 

Alla kostnader förenliga med inkomstens förvärvande, alltså som har med uthyrningen att göra, är avdragsgilla. Det finns dock några undantag, som t.ex.

·       betalningar för skador i fastigheten som förminskar hyresvärdens förmögenhet

·       betalningar för förbättringsarbeten i fastigheten. 

Man har rätt att spara kostnaderna för avdrag under fyra år. 

Det fanns tidigare, innan lagändringen den 1 januari 2015, också rätt för hyresgästen att dra av hyreskostnaderna i dennes deklaration om hyresgästen bodde i fastigheten permanent. Avdraget var på 10,05 % på betalt hyresbelopp förutsatt att personens inkomst (skattebasen) understeg 24 107,20 € per år. Det fanns också en gräns på maxbeloppet som gick att dra av. I vissa fall är avdragsrätten fortfarande giltig; om hyresavtalet signerats innan den 1 januari 2015 och betalningar gjorts tidigare än angivet datum. 

Du kan läsa mer om ovanstående på spanska skatteverkets hemsida: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda/Arrendador_IRPF/Arrendador_IRPF.shtml

Ovanstående regler gäller alltså för de som har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. För icke-residenta, som vi skrivit om i tidigare nummer, gäller att hyresintäkter ska deklareras kvartalsvis och därutöver lämna in en årlig deklaration baserat på ett schablonvärde för den tid fastigheten inte varit uthyrd. För dem som är medborgare i ett EU-land är avdragsrätten för kostnader samma som för residenta och kostnaderna går att spara upp till fyra år. Givetvis kan du endast dra av de kostnader som är hänförliga till perioder som fastigheten varit uthyrd. Vinsten beskattas enligt i dag gällande lagstiftning avseende EU-medborgare som inte har sin skatterättsliga hemvist i Spanien med 19 %. 

Har ni frågor om juridik och skatt i Spanien är ni välkomna att kontakta oss. Gonvel & Kamph har mer än 25 års erfarenhet inom juridisk och skattemässig rådgivning i Spanien. 

Jessica Kamph, delägare & VD, Gonvel & Kamph, Skatt & Juridik  

Fråga experten Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Senaste nyheterna

Dyster utsikt för turismen 2020

De coronafria byarna

Spanien stänger ned helt

Costa del Sol förberett

Temperaturen faller ytterligare

Fortsatt spridning av coronaviruset

Läs också

Djup, ljus och värme - Möt Natale Orlich

Skriven av Sara Laine, sara@norrbom.com

Coronakrisen i Spanien

3 miljoner utan jobb

Dyster utsikt för turismen 2020

De coronafria byarna

La Sueca hälsar välkommen till En Sueco april 2020

Spanien stänger ned helt

Annons

Läs också

Konflikten fortsätter – Svenska kyrkan Costa del Sol stänger

Skriven av En Sueco

Fortsatt spridning av coronaviruset

Skriven av En Sueco

Toppen nås först i april

Skriven av En Sueco

Den internationella ferian i Fuengirola ställs in

Skriven av En Sueco

Coronaviruset är fortfarande inte under kontroll

Skriven av En Sueco

Costa del Sol är väl förberett på coronaviruset

Skriven av En Sueco

Spanjorerna rädda för att mista sina jobb

Skriven av En Sueco

Vintervädret återvänder

Skriven av En Sueco