30. september, 2020  |  Skriven av Jessica Kamph, delägare & VD

Fråga experten: Vad gäller egentligen för ockuperade hus?

Vi ser på nyheterna de problem som finns med ockupanter och hur svårt det är att bli av med dem. Vi bor i en urbanisation där de flesta bara bor delar av året. Det finns också många lägenheter som ägs av banker och där står lägenheterna tomma. Under pandemin är det många som inte kommit ned och urbanisationen är mer ödslig än vanligt. Vi är rädda för att ockupanter ska komma in och bruka våld eller förstöra i området. Stämmer det verkligen att man bara har 48 timmar på sig att polisanmäla och annars tar det flera år i domstol? Det är ju en omöjlighet för dem som inte bor i Spanien. 

För det första måste det klarläggas att det inte är korrekt att en ägare till en permanentbostad eller semesterbostad måste polisanmäla en husockupation inom 48 timmar för att polisen ska kunna agera. Det finns ingen sådan begränsning i spansk lag och polisen har därför möjlighet att vräka olagliga ockupanter även om brottet anmäls efter att 48 timmar har gått. Problemet är att ju längre tid det går mellan att ockupanterna tagit sig in i fastigheten och polisanmälan görs, ju mer tid får de personer som bosatt sig i bostaden på sig att få det att se ut som om de bor lagligt i fastigheten, vilket medför att polisen kan vara osäker på om brott begåtts, och därför inte agerar utan att ha ett vräkningsbeslut från domstol. Då det spanska domstolsväsendet är ansträngt kan processen ta tid, särskilt om man inte kan få ett interimistiskt beslut om vräkning (d.v.s. ett tillfälligt beslut i avvaktan på den slutliga domstolsprövningen). Om man inte är på plats hela året rekommenderar vi därför att man har någon som tittar till fastigheten då och då och även att man installerar larm, vilket hjälper till att kunna agera snabbare och kunna styrka att ockupanterna inte är där på laglig väg. 

När det gäller de konkreta frågeställningarna, måste vi först göra skillnad mellan två olika brott, delito de allanamiento de morada (hemfridsbrott) och delito de usurpación (egenmäktigt förfarande). Vilket brott det handlar om beror på hur bostaden nyttjas. 

Är det fråga om en persons bostad, oavsett om det är permanentbostad eller semesterbostad, handlar det om ett hemfridsbrott. I det fallet kan polisen agera direkt utan domstolsbeslut. Detta förutsätt att polisen inte har några tvivel om att det handlar om ett hemfridsbrott, som framgår ovan.

Om det i stället är fråga om en fastighet eller lägenhet som står tom eller övergiven, d.v.s. att det inte är någons bostad, är det i stället fråga om brottet är egenmäktigt förfarande. Det typiska exemplet är fastigheter som ägs av banker, gamfonder, nybyggda bostäder som ännu inte sålts, osv. I dessa fall, eftersom de inte anses lika brådskande, eftersom de inte är ägarens bostad, är det mer troligt att polisen inte vidtar några omedelbara åtgärder utan man måste inleda ett rättsligt förfarande för att kunna vräka ockupanterna. 

Skulle man ha oturen att få sin bostad ockuperad är det därför viktigt att agera snabbt och lämna in en polisanmälan för att försöka få dem vräkta omedelbart. Är det så att polisen inte agerar för att de anser att det inte finns överväldigande bevis för att det är ett hemfridsbrott rekommenderar vi att ni vänder er till en spansk advokat. För dem som inte bor i Spanien, kan det vara att rekommendera att ni har förberett en fullmakt till en bekant eller advokat för att kunna lämna in en polisanmälan skyndsamt, så att polisen kan hantera anmälan. Fullmakten måste upprättas enligt spansk formalia och undertecknas inför en notarius publicus. 

Jessica Kamph, delägare & VD

Víctor Mateo Laguno, abogado (spansk advokat)


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Senaste nyheterna

Stor gasexplosion i Madrid

Flygbolaget Norwegian räddas

Costa del Sol stänger kommungränserna

Restriktionerna ses över varje vecka

Fruktad brottsling gripen i Fuengirola

Mer regn att vänta

Annons

Läs också

Tydligt besked från regeringen: Nej till lockdowns

Skriven av En Sueco

Kommungränserna stängda i hela Andalusien

Stor gasexplosion i Madrid

Flygbolaget Norwegian räddas

Costa del Sol stänger kommungränserna

Restriktionerna ses över varje vecka

Fruktad brottsling gripen i Fuengirola

Annons

Läs också

Passagerarantalet kollapsar på Málagas flygplats

Skriven av En Sueco

Juan Carlos blir delvis okränkbar

Skriven av En Sueco

Snö och kyla över hela landet

Skriven av En Sueco

Covid-19: smittrekord på Costa del Sol

Skriven av En Sueco

Massor av vatten

Skriven av En Sueco

Rean startar

Skriven av En Sueco

Första Moderna-vaccinen på väg till Spanien

Skriven av En Sueco

Storm över Costa del Sol

Skriven av En Sueco